KONTAKTY

AMÁTA
Meruňková 674/9
Hradec Králové 503 11
tel: 773485141
obchod@amata.cz
IČ: 76091309, DIČ:CZ7752263453
ČÚ: 2101314200/2010

» Záruka a reklamace

Záruka a reklamace 


Reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

 • Okamžikem převzetí zboží se kupující stává vlastníkem zboží
 • Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců, na školní batohy, aktovky a další školní potřeby od firem Emipo a Walker je záruka 36 měsíců
 • Záručním listem je námi vystaven faktura
 • Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží, jež jsou neslučitelné s funkčními a užitnými vlastnostmi zboží
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci, způsobené jejím obvyklým užíváním
 • Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že vykazuje vady, neprodleně tyto vady oznámí prodejci AMÁTA
 • U odstranitelných vad, má kupující nárok na bezplatné a řádné odstranění vady bez zbytečného odkladu
 • U neodstranitelných vad, má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • Zboží nelze vracet na dobírku, takto odeslaná zásilka nebude přijata
 • Zboží musí být dodáno kompletní
 • O způsobu reklamace rozhodne prodejce AMÁTA a seznámí s dalším postupem reklamace kupujícího
 • V případě oprávněné reklamace je zákazníkovi zboží opraveno, vyměněno za bezvadné nebo vrácena částka v plné výši v zákonné lhůtě do 30 dní od přijetí zboží, včetně nákladů na poštovné vynaložené zákazníkem na vrácení zboží

V případě reklamace zboží bude kupující postupovat následujícím způsobem:

 1. uvedetete číslo Vaší faktury, popíšete zjištěné vady zboží, jak se projevují
 2. navrhnete způsob reklamace – výměna zboží, oprava zboží či vrácení finančních prostředků (k zásilce přiložte číslo Vašeho bankovního účtu)
 3. odešlete tyto údaje na e-mailovou adresu obchod@amata.cz nebo doporučeným dopisem na adresu: AMÁTA, Meruňková 674/9, 503 11 Hradec Králové, zároveň uveďte i telefonní číslo, preferujeme osobní formu komunikace
YjdhZ